+90 464 214 71 01
 • Yardımcı İnşaat 2
 • Yardımcı İnşaat
 • İnşaat ve Taahhüt Hizmetleri
  Firmamız, inşaat ve taahhüt hizmetlerinde; projelendirmeden yapım aşamasına dek, malzeme seçimi ve uygulamada kaliteden ödün vermemektedir.
 • Altyapı İnşaatları
  Gerek resmi ve gerekse özel sektör yatırımcı kuruluşlarının hazırlattığı projelere dayalı olarak çeşitli usullerle ihale edilen işlerin inşaat taahhüt hizmetlerini yüklenebilmektedir.
 • Park ve Bahçe Düzenlemeleri
  Yatırımcı kuruluşların talebine göre yatırım sahasının etüdü, proje ve ruhsat işlemlerinin yürütülmesi ve yatırımcı tarafından tercih edilen alternatifin projelendirilerek inşaat işleriyle birlikte yüklenilmesi sürecini kapsamaktadır.
 • Sanayi Yapıları
  Bu yöntemle söz konusu yatırımın fizibilitesi, projelendirilmesi, inşaat işleri yanında ayrıca teçhizatı ve tefrişatı ile birlikte işletmeye alınması dahil her türlü mühendislik ve işletmecilik hizmetlerinin yüklenilmesi söz konusudur.
Fotoğraflar
© 2015 Yardımcı İnşaat | Rizedeyiz Bilgi İşlem